Sunday, 8 December 2013

E-kursuse kavandamine

Ülesanne 4. 

Valisin e-kursuse kavandamiseks ja koolituskursuse kava koostamiseks veebikeskkonna PowToon. Tegemist on veebikeskkonnaga, kus on võimalik koostada dünaamilisi lühikesi esitlusi/ videosid. Koolituskava

1. Õpiväljundid

Õppija: 
 • mõistab esitluse koostamise põhimõtteid ja vajalikkust; 
 • kasutab PowToon keskkonda; 
 • koostab temaatilise esitluse/ video PowToon keskkonnas nig avalikustab selle. 

2. Hindamiskriteeriumid

Õppija: 
 • toob näiteid esitluste kasutamise kohta;
 • kirjeldab esitluse koostamise põhimõtteid ja vajalikkust; 
 • võrdleb PowToon keskkonda teiste tuntumate esitluste koostamise tarkvarade ja veebikeskkondadega; 
 • koostab temaatilise esitluse/ video PowToon keskkonnas; 
 • koostab PowToon keskkonda tutvustava video (screencast) ja avalikustab selle. 

3. Hindamismeetodid
 • PowerPoint esitlus ja ettekanne esitluse koostamise ja kasutamise kohta; 
 • võrdlusanalüüs PowToon vs. PowerPoint jt; 
 • temaatiline esitlus/ video PowToon keskkonnas; 
 • PowToon keskkonda tutvustav, avalikustatud screencast

4. Kursuse sisu, auditoorse, iseseisva (sh e-õppe) osakaal


Uuendatud tabel


No comments:

Post a Comment